Stauder og stenbed

Stauder er flerårige planter, hvis overjordiske dele hvert efterår visner ned. Efterfølgende forår skyder nye knopper og skud frem fra de overvintrende, underjordiske plantedele. Nogle arter er dog etårige på vore breddegrader, da de ikke kan tåle vinterens frost.

Vær særlig opmærksom på at jorden er fri for ukrudt, når du vælger at plante stauder. Især kvikgræs og skvalderkål kan være generende, da de nemt bliver dominerende. Vælg stauder i grupper på 3-5 stk. med 5-7 planter pr. m2.

Stenbed giver den smukkeste baggrund for lave blomsterplanter, der breder sig som puder eller hele tæpper. Stenbedsplanter plantes i grupper af 3-10 stk. med 7-10 planter pr. m2.